Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu “B” 2018

Poznámky a informácie k vyplneniu daňového priznania

  • 4/1 ZDP Základ dane sa zistí ako súčet:
  1. čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane (§ 11); daňová strata sa môže odpočítať od príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2
  2. čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 a § 8

Základ dane zistený podľa § 4 sa zdaňuje sadzbou dane:

  • 19% zo sumy do 35 268,06 eur (176,8 násobok sumy životného minima platného k 1.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní