Prehľad zmien v DPH pre rok 2019 a 2020

Obsah
6 strany
NR SR schválila novelu zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s rôznou účinnosťou (tlač 1132), ako je uvedené nižšie. Táto rešerš prináša stručný prehľad zmien.
Rok 2019 – účinnosť od 1. januára 2019

 • Zrušuje sa nástroj – zábezpeka na daň; z toho dôvodu sa upravujú príslušné ustanovenia zákona ( §4 ods.3; §4c). Už vydané rozhodnutia o zložení zábezpeky sa zrušia a už zaplatené peniaze na zábezpeku sa vrátia (§85kg ods.2). V dôvodovej správe sa uvádza, že tento nástroj už nie je potrebný vzhľadom na efektívnejší boj proti daňovým podvodom.
 • Dodanie podniku alebo časti podniku (organizačná zložka) je pojmom EÚ, nie je preto potrebné, aby sa predaj podniku riadil výlučne slovenským Obchodným zákonníkom; preto sa na viacerých miestach vypúšťa odkaz na Obchodný zákonník ( §4 ods.4; §10 ods.1; §22 ods.7).
 • Zavádza sa …

  Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

  Kúpiť článok samostatne

   

  9

  10.8€ s DPH

  Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
  Ročné predplatné

   

  9.99

  mesačne
  11.99€ s DPH

  Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.  Mesačné predplatné

  s viazanosťou*

  11.90

  mesačne
  14.28€ s DPH

  Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.  Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
   Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.