Ako sa účtuje vklad tichého spoločníka, ako sa zdaňuje podiel na zisku tichého spoločníka?

Tuzemská obchodná spoločnosť získala investora formou tichého spoločníka (fyzickej osoby). Tento vložil do obchodnej spoločnosti peňažné prostriedky. Kde ich máme zaúčtovať ? Ako sa zdaní podiel na zisku, ktorý máme tuzemskému tichému spoločníkovi vyplatiť ?

Predpokladáme, že tichý spoločník má s obchodnou spoločnosťou uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve podľa §673 Obchodného zákonníka. Zmluva si vyžaduje písomnú formu. Zmluvou o tichom spoločenstve sa tichý spoločník zaväzuje poskytnúť spoločnosti určitý peňažný vklad a podieľať sa ním na podnikaní spoločnosti a spoločnosť sa zaväzuje na vyplatenie podielu na zisku.

Prijatý peňažný vklad tichého spoločníka sa zaúčtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty a v prospech účtu 479 – Ostatné dlhodobé záväzky. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.