Daňový režim pri predaji obchodného podielu zahraničného spoločníka

Fyzická osoba s bydliskom v Nemecku nadobudla v roku 2000 kúpou obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným usídlenej v SR. Tento spoločník neskôr zvyšoval svoj podiel kúpou ďalších podielov, čím svoj podiel hodnotovo zvyšoval. Uvedený spoločník má zámer predať svoj obchodný podiel. Aký daňový režim bude mať tento podiel podľa slovenského daňového práva aj s prihliadnutím na zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Nemeckom ?  

Daň z príjmov upravuje zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP). Príjem z predaja obchodného podielu nadobudnutého po účinnosti tohto zákona, teda nadobudnutého po 1.1. 2004, sa zdaňuje. Príjem z predaj obchodného podielu nadobudnutého pred účinnosťou tohto zákona je pri splnení časového testu oslobodený. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.