Zlúčenie obchodných spoločností

Pripravujeme podnikovú kombináciu, konkrétne zlúčenie dvoch obchodných spoločností tak, že spoločnosť A zanikne zlúčením do spoločnosti B. Aké sú najvýznamnejšie právne, účtovné a daňové súvislosti tejto podnikovej kombinácie ?
Právne súvislosti zlúčenia
Úvodom uvádzame len vybrané právne súvislosti potrebné pre účtovné a daňové súvislosti; v praxi bude vhodné, ak právne veci bude detailne posudzovať právnik. Podľa §69 ods.3 Obchodného zákonníka (OZ) je zlúčenie postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá je právnym nástupcom. Pri zlúčení ide o tzv. generálne právne nástupníctvo.

Účinky zlúčenia spoločnosti nastávajú jeho zápisom do obchodného registra, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.