Žiadosť o náhradu škody spôsobenú daňovým úradom

Poškodený: ALFA, s.r.o., Priemyselná 4, 97101 Prievidza

 

 

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

P.O. Box 82

81782 Bratislava

Prievidza, 29.09. 2019
 

Vec: Žiadosť o náhradu škody spôsobenú daňovým úradom

  • Hore uvedená spoločnosť ALFA, s.r.o. (ďalej „poškodený“) týmto podáva žiadosť o náhradu škody podľa zákona č.514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZZŠ“).

Dôkaz: Výpis z obchodného registra spoločnosti ALFA, s.r.o. (príloha 1)

  • Škodu spôsobil štátny daňový orgán – Daňový úrad Trenčín, pobočka Prievidza, G.Švéniho I/2727, 97101 Prievidza svojim nezákonným rozhodnutím č.8888/2018 zo dňa 12.4. 2018, ktorým vyrubil poškodenému rozdiel DPH vo výške 10 700 eur za zdaňovacie obdobie 1. štvrťrok 2016.

Poškodený absolvoval celú dlhú cestu (časovo cca 3 roky) na svoju obhajobu, a to odvolanie, žalobu a kasačnú sťažnosť; až napokon Najvyšší súd SR svojim rozsudkom č.7Sžfk/8/2019 vec rozhodol tak, že daňové orgány postupovali nezákonne; odvolací orgán FR SR aj prvostupňový DU Trenčín pobočka Prievidza zaviazaný právnym názorom súdu pôvodné rozhodnutie zrušili (príloha 3,4).

Dôkazy: …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.