KASAČNÁ SŤAŽNOSŤ v daňovej veci (vzor)

Nižšie nájdete  Kasačnú sťažnosť v daňovej veci (vzor) s rôznymi možnými dôvodeniami.

 

Krajský súd v Trenčíne

Nám. Sv. Anny č.28 

911 50  TRENČÍN

 

 

Prievidza, 15.3. 2019

 

Žalobca (sťažovateľ):       ALFA, s.r.o., Priemyselná 4, 97101 Prievidza

Zastúpený:      JUDr. Jozef Vážny, advokát so sídlom Priemyselná 4,

97101 Prievidza, zapísaný v zozname SAK pod č.9999

 

Žalovaný:                           Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,

Lazovná 63, 974 01  Banská Bystrica

 

KASAČNÁ SŤAŽNOSŤ 

žalobcu o preskúmanie zákonnosti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne číslo 12S/73/2019-134 zo dňa 20.2.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.