Zásoby na ceste a nevyfakturované dodávky zásob

Obsah
1.38 strany
O zásobách na ceste a nevyfakturovaných dodávkach sa účtuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vychádzajúc z povinnosti uloženej v §7 ods.1 zákona 431/2002 o účtovníctve tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva. Spôsob účtovania musí zohľadniť:

  • účtovanie zásob spôsobom A alebo B,
  • skutočnosť, že kalkulačné účty zásob 111 – Obstaranie materiálu a 131 – Obstaranie tovaru nemôžu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vykazovať zostatok, zostatok sa musí preúčtovať podľa povahy ako nevyfakturovaná dodávka alebo ako zásoby na ceste,
  • deň uskutočnenia účtovného prípadu pri nakupovaní zásob.

Podľa § §44 ods.1 a §44 ods.9 postupov účtovania pri uzatváraní účtovných kníh zostatok nevykazujú účty:

  • 111 – Obstaranie materiálu,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Eva Gášpárová
  • Ing. Eva Gášpárová
    Venujem sa vedeniu účtovníctva, miezd a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Vzdelaním a praxou nadobudnuté znalosti využívam aj pri publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva.