Novela zákona o elektronických registračných pokladniciach (ERP) pre rok 2015

Obsah
5.56 strany
Národná rada SR schválila novelu zákona č.289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov s účinnosťou najmä od 1. apríla 2015. Ďalej uvádzame vybrané témy tejto novely; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona.

  • Novelou sa kompetencia certifikácie ERP prideľuje Colnému úradu Bratislava, podľa konania procesne upraveného týmto zákonom (§1 ods.1 pism. c); §4 ods.1 pism. a); §4 ods.b). Podľa dôvodovej správy bude Colný úrad Bratislava pre výrobcov, dovozcov a distribútorov vykonávať certifikáciu bezodplatne.
  • Úvodom pripomíname, že používanie ERP sa týka len prijatých úhrad v hotovosti za všetok tovar a za vybrané služby uvedené v prílohe 1 zákona. Zavádza sa možnosť používať technicky novú formu elektronickej registračnej pokladnice – virtuálnu registračnú pokladnicu (§1 ods.1 pism. a);

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.