Daňová kontrola – daňová žaloba na správny súd (vzor)

ABC, s.r.o., Priemyselná 10, 99900 Mestečko

 

Krajský súd vo Veľkom Meste
Námestie slobody 8
Veľké Mesto

 

Mestečko, 30.6.2015

 

ŽalobcaABC, s.r.o., Priemyselná 10, 99900 Mestečko

Zastúpený: JUDr. Jozef Vážny, advokát so sídlom Priemyselná 4, 99900 Mestečko
zapísaný v zozname SAK pod č.9999.

Žalovaný: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica

 

Ž A L O B A
o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.9999/5/4444/2015/5555 zo dňa 14.4. 2015, a súvisiacich rozhodnutí podľa § 247 O.s.p.

  …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.