Vymedzenie hmotného majetku na účely daňového odpisovania a určenie vstupnej ceny

 

Základným predpokladom pre uplatňovanie daňových odpisov je vymedzenie odpisovaného hmotného majetku a stanovenie vstupnej ceny, z ktorej sa odpisy vykonávajú. Vstupnú cenu určuje  §25 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  pre rôzne formy obstarania hmotného majetku, pričom vychádza z ocenenia hmotného majetku v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktoré je, až na niektoré výnimky, záväzné aj na účely zákona o dani z príjmov.
Vymedzenie hmotného majetku v zákone o dani z príjmov
V zmysle §22 ods.2 zákona o dani z príjmov odpisovaným hmotný majetok sú:

  1. samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1.700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Eva Gášpárová
  • Ing. Eva Gášpárová
    Venujem sa vedeniu účtovníctva, miezd a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Vzdelaním a praxou nadobudnuté znalosti využívam aj pri publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva.

Komentáre su uzatvorené.