Virtuálna mena a účtovníctvo

Zákonom č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia sa menil a dopĺňal aj zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Doplnenie sa týka oceňovania virtuálnej meny, nazývanej aj kryptomena, pričom v praxi sa najčastejšie stretávame s virtuálnou menou Bitcoin aktuálne označovanou za najväčšiu svetovú kryptomenu. V prípade virtuálnej meny teória doháňa prax, nakoľko obchody s ňou v prípade Bitcoinu boli zahájené už v roku 2009. Naša právna úprava nadobúda účinnosť 1. októbra 2018, metodické usmernenie Ministerstva financií bolo vydané začiatkom roka 2018.

Z pohľadu účtovných predpisov sa problematika zužuje najmä na oceňovanie virtuálnej meny, nakoľko z hľadiska vecnej náplne účtovej triedy 2-Finančné účty sa v účtovej skupine 25-Krátkodobý finančný majetok účtuje tá časť finančného majetku, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní