Bitcoin v jednoduchých otázkach a odpovediach

Obsah
2.87 strany
Problematika virtuálnej meny naberá na dôležitosti a preto sa dotkla aj aktuálnej účtovnej a daňovej legislatívy a to s účinnosťou od 1. októbra 2018. Zákon  213/2018 Z.z. Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zapracováva problematiku do zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov. K predmetnej problematike bolo uverejnené aj Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10386/2018-721 k postupu zdaňovania virtuálnych mien.
Problematika 1: Obstarali sme bitcoiny. 
Ak sa obstará virtuálna mena, dôležité je určiť, či ide o nákup na firmu fyzickej, právnickej osoby alebo nákup na občana.
Nákup na občana:
Pri kúpe nevznikajú fyzickej osobe žiadne povinnosti. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.




Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.



Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.



Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní

Komentáre su uzatvorené.