Účtovné odpisovanie hmotného majetku

Účtovné odpisovanie hmotného majetku je súčasťou ocenenia majetku a predstavuje trvalé zníženie hodnoty majetku. Účtovné odpisy sú účtovnou kategóriou, ktorá vyjadruje skutočné opotrebenie majetku v konkrétnych podmienkach jeho využívania. Účtovné odpisy sú súčasťou prevádzkových nákladov, čím priamo ovplyvňujú výšku vykázaného výsledku hospodárenia.

Podľa § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve účtovná jednotka odpisuje hmotný majetok, okrem zásob,  počas predpokladanej doby používania  zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovanie vykonáva na základe odpisového plánu do výšky ocenenia majetku v účtovníctve. Povinnosť vypracovania a prehodnocovania odpisového plánu vyplýva aj z § 20 postupov účtovania. Účtovná jednotka je povinná prehodnotiť odpisový plán podľa meniacich sa podmienok používania majetku  a technického a morálneho zastarania majetku, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Eva Gášpárová
  • Ing. Eva Gášpárová
    Venujem sa vedeniu účtovníctva, miezd a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Vzdelaním a praxou nadobudnuté znalosti využívam aj pri publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva.

Komentáre su uzatvorené.