Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2016

Zákon č. 268/2015 Z .z. ktorý mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z .z. o dani z pridanej hodnoty.

Podstatnou zmenou platného zákona o DPH č. 222/2004 Z .z. v znení neskorších predpisov je modifikácia systému uplatňovania DPH zavedením novej osobitnej úpravy uplatňovania dane.

Ďalšie zmeny zákona sa týkajú okrem zavedenia zníženej sadzby dane na vybrané potraviny,   rozšírenia tuzemského samozdanenia v stavebníctve,  zrušenia zábezpeky pri prípravnej činnosti na podnikanie, liberalizácie podmienok pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu do 30 dní a ďalších úprav, uvedených v príspevku.
Nový systém uplatňovania dane
Zámerom novely zákona o dani z pridanej hodnoty je zlepšiť podmienky uplatňovania DPH pre malé a stredné podniky a uľahčiť plnenie daňových povinností zavedením možnosti posunúť daňovú povinnosť až na moment prijatia platby od odberateľa. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.

Komentáre su uzatvorené.