Prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia pri stavebných prácach

V článku Novela dane z pridanej hodnoty 2016 bola dnes doplnená druhá časť, ktorá sa zaoberá prenosom daňovej povinnosti na príjemcu plnenia.

Autor článku

 • Ing. Zdenka Jablonková
 • Ing. Zdenka Jablonková
  Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

7 komentárov

 1. Prosím Vás o konzultáciu, Stavebné bytové družstvo, platca DPH si objednalo u firmy tiež platcu DPH – stavebné práce spadajúce do sekcie F, čiže spadajú pod oslobodenie podľa par. 69…SVB nám však vrátilo faktúru, že ide o neoprávnené krátenie DPH, vraj sme dodali práce FO neplatcom DPH, oni len spravujú bytový dom. Osobne si myslím, že sme faktúru vyhotovili správne, pretože práce si u nás objednala SVB nie konkrétny vlastníci bytov.

 2. Dobrý deň,
  správca bytov koná podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v mene a na účet vlastníkov bytov. Preto nie je príjemcom predmetných služieb, koná v zastúpení vlastníkov bytov. Prenos daňovej povinnosti sa neuplatní, osobu povinnou platiteľ daň je poskytovateľ prác.

 3. Prosím Vás o konzultáciu pri dodaní stavby- rod. domu na kľúč. FO podnikateľ platca DPH zhotoví na základe stavebné práce vrátane materiálu pre platiteľa DPH- PO. Na FA je potrebné oddeliť materiál a FA ho s DPH a zvlášť dodanie stavebných prác s prenosom daňovej povinnosti. Alebo je lepšie vystaviť FA na mat. osobitne a na stavebné práce tiež. Ďakujem

  • Dobrý deň,
   stavebné práce vrátane materiálu spotrebovaného pri výkone stavebných prác prestavujú jedno plnenie a majú jedno daňové zaobchádzanie – v danom prípade prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia.

 4. Sme spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom a montážou ( nie výrobou ) okien, dverí, parapiet, žalúzii a sieťok.
  Okná, dvere, parapety a žalúzie s montážou sú zaradené do divízie 41-43CPA ( príloha č.1 k oznámeniu k zoznamu činnosti podľa klas.CPA ). Sieťky a sieťové dvere sme tam nenašli. Rozhodli sme sa postupovať nasledovne: V prípade, že sú sieťky dodávané spolu s oknami ako príslušenstvo a spolu s nimi aj namontované aplikujeme prenos daňovej povinnosti na platiteľa dane. V prípade, že sú sieťky dodávané a namontované samostatne , tak fa. vystavíme spolu s DPH. Postupujeme správne ? Ďakujem

 5. dobrý deň,
  sme dvaja živnostníci. Živnostník A je platca DPH, živnostník B je neplatca DPH. Sme zamestnaní na živnosť v jednej firme C.
  Stavebné práce fakturujeme firme C striedavo – jeden mesiac živnostník A – platca DPH s prenesenou daň. povinnosťou a druhý mesiac živnostník B neplatca – bez DPH. Potom si medzi sebou vystavíme faktúru, aby sme si mohli peniaze medzi sebou rozdeliť. Ako postupuje
  živnostník A platca DPH pri vystavovaní faktúry na žinostníka B – neplatcu Dph. Nepríde o výšku DPH. (peniaze si delíme približne napoly .
  Ďakujem.

  • Dobrý deň,
   ten živnostník, ktorý v danom mesiaci fakturuje práce firme C, postupuje (v rozsahu prác vykonaných druhým živnostníkom) v zmysle § 9 ods. 4 zákona o DPH, teda ako príjemca prác vykonaných druhým živnostníkom a súčasne ako poskytovateľ týchto prác voči firme C.
   Ak fakturuje firme C živnostník B, ktorý nie je platiteľom dane, k cene prác DPH neuplatní a práce nezdaňuje ani firma C (prenos daňovej povinnosti je pri plnení medzi dvoma platiteľmi dane). Živnostník A, ktorý je platiteľom dane, fakturuje živnostníkovi B práce za cenu s DPH a živnostník B nemá nárok na odpočítanie dane, takže firme C zrejme fakturuje sumu, ktorá obsahuje hodnotu s DPH od živnostníka A a hodnotu svojej práce. Ako si rozdelia príjmy je už len otázka matematického výpočtu.
   Myslím si, že takýto spôsob spoločného podnikania nie je výhodný, a to z dôvodu, že živnostník B nie je platiteľom dane.

Pridaj komentár