Účtovanie zmien základného imania a tvorby rezervného fondu a nedeliteľného fondu §25 postupov účtovania

Základné imanie upravuje Obchodný zákonník pre obchodné spoločnosti a družstvo. Podľa §58 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov predstavuje základné imanie spoločnosti peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. Povinne sa vytvára v tzv. kapitálových spoločnostiach, ktorými sú spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie. Ide o povinný údaj zapisovaný do obchodného registra, ktorý sa týmto stáva informáciou o spoločnosti s vypovedacou hodnotou týkajúcou sa kapitálovej dostatočnosti obchodného partnera, potenciálneho dlžníka, či veriteľa. Komanditnú spoločnosť tiež nazývame „zmiešanou“ spoločnosťou. Vkladmi sú povinní iba komandisti a základné imanie zapisované do obchodného registra predstavuje úhrn vkladov všetkých  komandistov. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní

Komentáre su uzatvorené.