Otváracia súvaha

Obsah
5.72 strany
Účtovné jednotky, ktoré sú právnickou osobou otvárajú účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva podľa § 16 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a to:

  • ku dňu svojho vzniku (nová účtovná jednotka)
  • k prvému dňu účtovného obdobia (účtovná jednotka plynule pokračujúca v činnosti)
  • k rozhodnému dňu (nástupnícka účtovná jednotka pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení)

Spoločnosť sa spravidla zakladá spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi a vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra. V prípade jediného zakladateľa ide o zakladateľskú listinu podpísanú zakladateľom, v prípade akciovej spoločnosti ide o zakladateľskú zmluvu. Predmetné upravuje  upravuje napríklad § 57 a § 61 zákona č. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní