Účtová trieda 5 – Náklady – komentár § 68 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve

Tento článok je čiastkovým komentárom k §68  postupom účtovania. Ďalšie časti komentára nájdete tu.

Ustanovenia §68 postupov účtovania obsahujú účtovú skupinu 54-Iné náklady na hospodársku činnosť (účty 541 až 549). Okrem hospodárskej činnosti má podnik ešte finančnú činnosť; inak povedané, hospodárska činnosť je spravidla hlavná činnosť účtovnej jednotky.
Účet 541 -Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Spolu s párovým výsledkovým účtom 641 predstavujú informáciu o výsledku z predaja dlhodobého majetku účtovaného v triede 0. Upozorňujeme, že zostatková cena vyradeného majetku sa spravidla účtuje na účet 551 (§ 69/2/b).

Predaj investičného majetku – príklady účtovania
Účet 542-Predaný materiál. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.