Predaj investičného majetku – príklady účtovania

Obsah
0.51 strany
Tento článok je súčasťou komentára k §68 postupov účtovania. Ďalšie časti komentára nájdete tu.

Účtovná jednotka predala dlhodobý hmotný majetok účtovaný v účtovej triede 0, konkrétne opotrebované nákladné auto z účtu 023-Dopravné prostriedky. Predajná cena bola nižšia ako zostatková cena účtovná (ZCÚ), teda išlo predaj so stratou (účet 541 je vyšší ako účet 641).

..

17


Daňové súvislosti: …………………………………………………………………………….

Predaj investičného majetku so stratou  §19 ods.3 pism. b), bod 1 zákona 595/2003  (nákladného auta)  je okrem výnimiek daňový náklad , teda strata z predaja sa nepripočítava k základu dane. Strata z predaja investičného majetku (trieda 0) sa neuznáva len pri predaji vybraného majetku (napr. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.