Fakturácia s DPH u osôb podnikajúcich v združení 

Obsah
4.3 strany
 Podnikanie zdaniteľných osôb (podnikateľov),  spoločne  podnikajúcich na základe zmluvy o  združení  podľa §829 a nasl. Občianskeho zákonníka alebo inej obdobnej zmluvy (ďalej „združenie“), sa z  hľadiska uplatňovania zákona o DPH posudzuje rovnako ako individuálne podnikanie jednotlivých osôb. Zákon o DPH totiž od 1.1.2014 neobsahuje špeciálnu úpravu vo vzťahu k uplatňovaniu DPH v rámci združenia.  Špeciálna úprava pre skupinu spoločne podnikajúcich osôb sa uplatňuje len v prípade registrácie skupiny podľa §4a a §4b zákona o DPH. V príspevku uvádzame, aké sú možnosti fakturácie a odpočítania DPH medzi jednotlivými členmi združenia. 

 
Postavenie osôb podnikajúcich v združení
Združenie osôb v zmysle §829 a nasl. Občianskeho zákonníka nemá právnu subjektivitu, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.