Tieto zmeny nastanú v zákone o DPH pre rok 2024 a 2025, podľa novely 102/2024

Národná rada SR schválila novelu zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou už v roku 2024, resp. v roku 2025 (www.nrsr.sk; tlač 130). Táto rešerš prináša len základné informácie; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona o DPH

  1. Podľa dôvodovej správy je cieľom novely najmä prevzatie smernice EÚ číslo 2020/285 ohľadom osobitnej úpravy pre malé podniky a tiež smernice číslo 2022/542 ohľadom sadzieb DPH. Tiež sa má spustiť účinnosť samozdanenia pri dovoze. 
  2. Zdaniteľná osoba usídlená v tuzemsku sa stáva platiteľom dane zo zákona spravidla – prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.