Môže správca dane konštatovať podvod lebo sa mu nepozdáva aj reálna cena v rámci reťazca ? Axel Kittel test na preukázanie daňového podvodu.

Kasačná sťažnosť je v právnom poriadku Slovenskej republiky mimoriadny opravný prostriedok v správnom súdnictve. Kasačnou sťažnosťou možno napadnúť právoplatné rozhodnutie krajského súdu vydané v správnom súdnictve. O kasačných sťažnostiach rozhoduje Najvyšší Správny súd Slovenskej republiky.

Na základe výsledkov kontroly na dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH” alebo „daň”) za zdaňovacie obdobie november 2015, vykonanej u žalobcu, vydal Daňový úrad xxx (ďalej aj „správca dane”) rozhodnutie („prvostupňové rozhodnutie”), ktorým podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov žalobcovi vyrubil rozdiel dane v sume 13.100,- eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie november 2015.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Ivana Glazelová
  • Ing. Glazelová Ivana
    Daňový poradca osv. 1039/2014. Členka Slovenskej komory daňových poradcov. Absolventka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave - odbor Bankovníctvo a Znaleckého ústavu EUBA, odboru Ekonómia a manažment (znalecké odvetvia: Účtovníctvo a daňovníctvo, Kontroling, Financie a Personalistika) a zo znaleckého odboru Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie - Oceňovanie a hodnotenie podnikov. Dlhoročná prax v oblasti auditu ako asistent audítora. Dlhoročná prax v oblasti daní a účtovníctva. Poradenská činnosť napríklad pre spoločnosti Accace, Highgate Law & Tax, Auditorea.