Pravidlá umorovania straty od 1. januára 2020

S účinnosťou od 1. januára 2020 sa menia pravidlá umorovania daňovej straty. Zákon č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov upravuje § 30, ktorý sa týka odpočtu daňovej straty.

Dochádza k zrušeniu rovnomernosti odpočtu daňovej straty a k predĺženiu lehoty na jej odpočet na 5 rokov, pričom maximálna suma umorovanej straty je limitovaná výškou 50% základu dane. Postup sa uplatní na daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020 (viď § 52zza/16). Pri zmene právnej formy daňovník pokračuje v umorovaní daňovej straty.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní