Zmena v preddavkoch na daň z príjmov právnickej osoby od 1. januára 2020

S účinnosťou od 1. januára 2020 sa mení výpočet preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby a to až dvoma právnymi predpismi. Prepočítanie aktuálnou sadzbou dane na príslušné zdaňovacie obdobie bolo prekvapivo zrušené a to bez bližšieho odôvodnenia.

Zmeny vyplývajú zo zákona č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a týkajú sa úpravy výpočtu dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, zvýšenia hranice na platenie preddavkov na daň a zaokrúhľovania veličín vrátane základu dane a dane. Výpočet preddavkov by ovplyvnilo aj zníženie sadzby dane z príjmov vybraným daňovníkom, keby nedošlo k súbežnej zmene zákona o dani z príjmov pri určení dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a výpočte poslednej známej daňovej povinnosti, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní