Daňové výdavky uznané po zaplatení po 1. januári 2020

Zákon o dani z príjmov sa s účinnosťou od 1. januára 2020 mení a dopĺňa v mnohých oblastiach. Jednou z nich sú výdavky podľa § 17 ods. 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktoré sú  viazané na zaplatenie.  Toto ustanovenie bolo opakovane novelizované nasledovne:
Stav do 31. decembra 2014
Vo väzbe na zaplatenie boli u veriteľa aj u dlžníka sankčné platby charakteru zmluvných pokút, poplatkov z omeškania, paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, kompenzačných platieb a úrokov z omeškania okrem úrokov z omeškania z úverov platených bankám a prijatých bankami a úrokov v prípade vzniku nepovoleného debetného zostatku na bežnom účte platených bankám a prijatých bankami. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní