Komplexné zhrnutie osobitostí účtovných a daňových povinností v období pandémie ochorenia COVID-19

Prejdeme si praktickým zhrnutím možností, ktoré vyplývajú z platných ustanovení účtovných a daňových predpisov v nadväznosti na opatrenia v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19. Ukážeme si to na riešeniach v oblasti dane z príjmov, preddavkov na daň, dane z pridanej hodnoty, dane z motorových vozidiel, pri zverejňovaní účtovnej závierky a ostatných súvisiacich otázkach vyplývajúcich z Lex korona, ktorým pre danú oblasť rozumieme zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Publikovaný materiál je inšpirovaný obdobím pred vyhlásením pandémie a počas nej. Mimoriadna situácia prelínaná výmenou vlády a parlamentu so súčasným plynutím lehôt na podanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov to je len náčrt problémov, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní

Komentáre su uzatvorené.