Pandémia ochorenia COVID-19 časová chronológia prijímaných opatrení

Časová chronológia prijímania vybraných opatrení v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

  • 11. marca 2020 vyhlásenie pandémie šírenia ochorenia COVID-19 Svetovou zdravotníckou organizáciou
  • 12. marca 2020 vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na základe uznesenia vlády č. 111/2020 zo dňa 11. marca 2020
  • 13. marca 2020 tlačová správa, ktorá sa týka možnosti podať „papierové“ daňové priznanie bez oznámenia do 31. mája 2020
  • 16. marca 2020 vyhlásenie núdzového stavu uznesením vlády SR zverejneným pod č. 45/2020 Z. z. na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom týkajúci sa vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  • 19.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní