Poznámky k účtovnej závierke pre veľkú účtovnú jednotku 2017

Obsah
0.41 strany
Komplexný odborný materiál na zostavenie poznámok obsahuje 7 súborov:

  • vzorové veľké poznámky editovateľné vo worde (25 strán – bez výkazu CF), ktoré stačí aktualizovať na konkrétnu firmu.
  • autorskú rešerš (komentár) špecifickej metodiky pre veľkú UJ pre rýchlu orientáciu v téme (2 strany) (Word);
  • rešerš účtovnej závierky
  • oficiálne opatrenia MF SR (vrátane súvahy a výsledovky) (PDF);

Účtovné jednotky (ÚJ) sa povinne členia na – mikro, malé, veľké.

Veľká ÚJ je taká, ktorá dva roky po sebe spĺňa aspoň dve z týchto 3 veľkostných podmienok:

  • netto aktíva presiahli 4 000 000 eur,
  • čistý obrat presiahol 8 000 000 eur;

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.