Poznámky k účtovnej závierke pre malú účtovnú jednotku 2017 (MALÉ účtovné poznámky)

Obsah
0.44 strany
Komplexný odborný materiál na zostavenie poznámok obsahuje 7 súborov:

  • autorské vzorové malé poznámky editovateľné vo worde (7 strán), ktoré stačí aktualizovať na konkrétnu firmu.
  • vo worde autorskú rešerš (komentár) malej ÚZ (4 strany),
  • vo worde autorskú rešerš špecifickej metodiky pre malú UJ pre rýchlu orientáciu v téme (2 strany);
  • v PDF oficiálne Opatrenia MF SR (vrátane súvahy a výsledovky);

Účtovné jednotky (ÚJ) sa povinne členia na – mikro, malé, veľké.
Malá ÚJ je taká, ktorá dva roky po sebe spĺňa aspoň dve z týchto 3 veľkostných podmienok:

  • netto aktíva presiahli 350 000 eur, ale nepresiahli 4 000 000 eur,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.