Vyhotovenie viacerých faktúr na jedno dodanie tovaru (mobilné telefóny)

Vplyv na odpočítanie DPH
Podľa ustanovenia §69 ods.12 pism. h) zákona o DPH je platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa dane, povinný zaplatiť daň vzťahujúcu sa na dodanie mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení s licencovanou sieťou a fungujú v stanovených frekvenciách bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú iné využitie, ak základ dane na faktúre za ich dodanie je  vo výške 5 000 eur a viac.

Platiteľovi boli  dodávky tovaru – mobilných telefónov v jednotlivé dni  rozdelené na 3 až 10 faktúr napr. dňa 01.08.2017  (8 faktúr), 05.08.2017 (5 faktúr), 08.08.2017 (3 faktúry), 19.08.2017 (9 faktúr), alebo 22.08.2017 (10 faktúr) a 25.08.2017 (10 faktúr).

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.