Poznámky k účtovnej závierke – MALÁ účtovná jednotka za rok 2018

Obsah
0.41 strany
Komplexný odborný materiál na zostavenie poznámok obsahuje 3 súbory:

autorské vzorové malé poznámky editovateľné vo worde (7 strán), ktoré stačí aktualizovať na konkrétnu firmu.
vo worde autorskú rešerš (komentár) malej ÚZ (4 strany),
vo worde autorskú rešerš špecifickej metodiky pre malú UJ pre rýchlu orientáciu v téme (2 strany);
Účtovné jednotky (ÚJ) sa povinne členia na – mikro, malé, veľké.
Malá ÚJ je taká, ktorá dva roky po sebe spĺňa aspoň dve z týchto 3 veľkostných podmienok:

netto aktíva presiahli 350 000 eur, ale nepresiahli 4 000 000 eur,
čistý obrat presiahol 700 000 eur, ale nepresiahol 8 000 000 eur,
priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 10, ale nepresiahol 50.
Účtovnú závierku malej ÚJ upravuje Opatrenie MF SR č.MF/23378/2014-74.

Malá UJ nemá povinnosť zostaviť výkaz cash flow. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.