Poznámky MIKRO účtovnej jednotky k účtovnej závierke 2018

Obsah
0.39 strany
Pomôcka na zostavenie poznámok –  obsahuje 3 súbory:

  1. autorské vzorové mikro poznámky editovateľné vo worde, ktoré stačí aktualizovať na konkrétnu firmu.
  2. vo worde autorskú rešerš mikro účtovnej závierky;
  3. vo worde autorskú rešerš špecifickej metodiky pre mikro ÚJ pre rýchlu orientáciu v téme

Účtovné jednotky (ÚJ) sa povinne členia na – mikro, malé, veľké (§ 2 ZoU).

Mikro ÚJ je taká, ktorá dva roky po sebe spĺňa aspoň dve z týchto 3 veľkostných podmienok:

  • netto aktíva nepresiahli 350 000 eur;
  • čistý obrat nepresiahol 700 000 eur;
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov nepresiahol 10.

Účtovnú závierku mikro ÚJ upravuje Opatrenie MF SR č.MF/15464/2013-74 v znení č.MF/18008/2014-74.

Mikro UJ nemá povinnosť v rámci poznámok zostaviť výkaz cash flow. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.