Podniková predajňa – účtovanie, režim dph a spotrebnej dane pri vlastných výrobkoch a nakúpeného tovaru.

V podnikovej praxi má mnoho účtovných jednotiek zriadenú vlastnú podnikovú predajňu. Zámerom prevádzkovania takejto predajne je dosiahnutie určitého objemu tržieb, ako aj podpora predaja a prezentácia podniku a jeho výrobkov okolitej komunite podnikov a obyvateľstvu. Podnikové predajne sa prevádzkujú ako vlastné predajne (prevádzkuje ich samotný podnik pod vlastným menom a na vlastný účet) alebo prenajaté predajne (prevádzkuje ich iná osoba pod svojim menom a na svoj účet). Ďalej je dôležité odlíšiť, či podnik predáva vlastné výrobky alebo externe nakúpený tovar.

Tento článok je zameraný na vlastnú podnikovú predajňu prevádzkovanú samotným podnikom, ktorý tam predáva vlastné výrobky (príklad 1) alebo externe nakúpený tovar (príklad 2), plus prípad, kde je aj spotrebná daň (príklad 3). …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.