Rozdelenie, splynutie, rozštiepenie, odštiepenie, zmena právnej formy – Podnikové premeny podľa nových zákonov

Národná rada SR schválila zákon č.309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zákon preberá smernicu Európskej únie číslo 2017/1132/EÚ v znení smernice číslo 2019/2121/EÚ, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia (www.eur-lex.europa.eu).
Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev

  • Podnikové premeny boli doposiaľ upravené v ustanoveniach obchodného zákonníka; tam sa príslušné ustanovenia rušia. Komplexná úprava podnikových premien pre obchodné spoločnosti a družstvá prechádza do tohto osobitného zákona s účinnosťou od 1. marca 2024. Nadväzujúce úpravy boli vykonané aj v zákone o účtovníctve, v zákone o dani z príjmov a v zákone o dani z pridanej hodnoty.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.