Oprava základu dane DPH od 01.01.2021 (dobropisy, ťarchopisy)

Dobropisy a ťarchopisy od 1.1.2021 zo zavedením novinky vrátenia DPH z nevymožiteľnej pohľadávky
Od 1.1.2021 dochádza k zmene obsahu kontrolného výkazu ako aj riadkov daňového priznania. V tejto časti k novele zákona o DPH sa práve budeme zaoberať zmenami, ktoré sa budú týkať opravy základu dane po novom ako aj novinke opravy dane z nevymožiteľnej pohľadávky.
Oprava základu dane u platiteľa, ktorý uskutočnil dodávku ( §25) – DPH
V praxi je nutné rozlišovať medzi opravou základu dane, ktorá je zákonom riešená ako objektívny skutkový stav po vzniku daňovej povinnosti a opravou z dôvodu zjavných omylov či už matematických alebo logických. Na opravu sa viaže aj inštitút § 71 ods. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.