Daňové náklady podmienené zaplatením (právny stav v roku 2020)

Úvod
Základ dane z príjmov sa zisťuje z oficiálneho účtovníctva, lebo by bolo nehospodárne zriaďovať osobitnú a v mnohom duplicitnú daňovú evidenciu. Vedenie účtovníctva upravuje zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pričom rozlišuje jednoduché účtovníctvo a podvojné účtovníctvo.

Podstatný rozdiel medzi jednoduchým účtovníctvom a podvojným účtovníctvom je obsiahnutý v ustanoveniach § 3 ods. 2 citovaného zákona o účtovníctve. V sústave podvojného účtovníctva sa berú za základ všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia. Naopak, účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva je založené na tom, že v peňažnom denníku sa účtujú len skutočné peňažné príjmy a skutočné peňažné výdavky (okrem niektorých uzávierkových účtovných prípadov, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.