Odpočítanie DPH – existencia priamej súvislosti medzi dovážaným tovarom a plnením na výstupe

Otázkou práva na odpočítanie DPH pri dovoze tovaru u platiteľa DPH, ktorý poskytuje služby vo vzťahu k tovaru, ale nie je jeho vlastníkom, sa na podnet Najvyššieho súdu SR zaoberal Súdny dvor EÚ a vydal Uznesenie 8. októbra 2020 vo veci C‑621/19, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (FR SR) proti Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.

 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 168 písm. e) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH“).
Právny základ pre posúdenie veci
Podľa článku 167 smernice o DPH právo odpočítať daň vzniká vtedy, keď vzniká daňová povinnosť v súvislosti s daňou, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.