Odpisová politika firmy

Významnou nákladovou položkou nášho podniku sú odpisy. Musíme vykonávať odpisovanie investičného majetku plynulo alebo môžeme odpisovanie aj prerušiť ? Aký to má význam ?

Každý majetok, ktorý podnik používa sa postupne opotrebováva. Vyjadrením opotrebenia majetku je jeho odpisovanie. Opotrebovávanie majetku je objektívnou skutočnosťou, preto prax musí na tento fakt vhodne reagovať napr. šetrným používaním majetku, jeho opravovaním a udržiavaním, až napokon jeho výmenou za nový. V ekonomike podniku má kalkulácia s opotrebením majetku trvalý význam. V ekonomickej praxi sa niekedy pre označenie opotrebenia používa aj pojem amortizácia.

Opotrebením (amortizáciou) sa postupne prenáša hodnota majetku do hodnoty (ceny) výrobkov alebo služieb. Z ekonomického hľadiska teda amortizácia vystupuje ako nákladová položka. Odpisy vyjadrujú mieru opotrebenia majetku a súčasne časť hodnoty majetku, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.