Inventarizácia a daňový dopad v účtovnej jednotke

Je čas pred podaniami daňových priznaní daňovníkov, ktorí vedú účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Základnou podstatou aby účtovníctvo bolo správne a zrozumiteľné, musí každá účtovná jednotka vykonať inventarizáciu účtov aktív a pasív a vlastného imania, pričom pravidlá sú definované v §29§30 zákona. Aké to má reálne dopady na subjekt a čo s tým si popíšeme nižšie.

Účtovnej jednotke môžu vzniknúť dva druh inventarizačných rozdiel, ktoré sú definované v §30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve:
a) manko, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom; pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa označuje ako schodok, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.