Obstaranie a predaj automobilu na úver

Účtovné hľadisko (podvojné účtovníctvo)
V prípade, že sa obstará automobil na úver, pričom v dokladoch motorového vozidla je zapísaný vlastník úverová spoločnosť a držiteľom je jeho užívateľ (budúci nadobúdateľ), aplikuje sa § 32 ods. 2 písm. a) opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, t.j. automobil odpisuje užívateľ a nie vlastník až do času zaplatenia kúpnej ceny. Majetok sa odpisuje v súlade s § 20, t.j. na základe  odpisového plánu, ktorý by mal zohľadňovať reálne opotrebenie predmetného motorového vozidla.

Pri stanovení obstarávacej ceny sa vychádza z § 35 postupov účtovania, ktorý umožňuje zahrnúť úroky z úveru do obstarávacej ceny majetku do času jeho zaradenia do užívania. Tento postup je výlučne na rozhodnutí účtovnej jednotky. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.