Novela zákona o účtovníctve pre rok 2022

Národná rada SR (tlač 635) schválila zákon č.456/2021 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov s účinnosťou od januára 2022. Ďalej uvádzame vybrané témy schválených zmien; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona o účtovníctve, na našej stránke nájdete všetky zmeny zákonov aj s porovnaním zmien.

  • Účtovná jednotka – upresňuje sa, že účtovnou jednotkou je podnikajúca zahraničná právnická osoba alebo podnikajúca zahraničná fyzická osoba, ak preukazuje daňové výdavky, okrem prípadu, ak vedie daňovú evidenciu ( 1/1/a/2; § 1/1/a/3). Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území SR upravuje § 21 ods. 4 Obchodného zákonníka.
  • Zákon sa bude vzťahovať aj na fyzické osoby,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.