Elektronická komunikácia so správcom dane od 01.01.2022 – ako to bude fungovať.

Od 1.1.2022 sa mení kompletne komunikácia so správcom dane a to najmä zo strany finančnej správy. Ako to bude fungovať po novom? Podľa nových pravidiel komunikácie sa budú zasielať tlačivá a iné dokumenty následovne:

Podania od daňových subjektov cez ÚPVS (www.slovensko.sk) v neštruktúrovanej forme. 
Cez ÚPVS môžu byť doručované len dokumenty, ktoré nemajú predpísanú štruktúrovanú formu (napr. žiadosť o vydanie potvrdenia, plnomocenstvo, určenie zástupcu pre doručovanie, odvolanie atď.). Jedná sa o všeobecné podania, ktoré môže daňový subjekt doručovať cez PFS alebo využitím aplikácie eDane, ale aj prostredníctvom elektronickej podateľne ÚPVS spôsobom určeným zákonom o eGovermente
Podania od daňových subjektov v štruktúrovanej forme 
Podania,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.