Nesúhlasíme so zisteniami a závermi daňovej kontroly – aké máme možnosti obhajoby?

Mali sme daňovú kontrolu a už sme dostali aj protokol z tejto daňovej kontroly. S niektorými zisteniami a najmä závermi daňového úradu nesúhlasíme. Ako sa máme obhajovať ?

Ešte pred ukončením daňovej kontroly je daňový úrad povinný oboznámiť daňový subjekt so zisteniami pri daňovej kontrole a daňový subjekt má právo sa k tomu vyjadriť a žiadať, aby jeho vyjadrenie bolo uvedené v protokole tak, ako to ustanovuje §45 ods.1 pism. f) a  §46 ods.5 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. Podľa  §46 ods.9 daňového poriadku je daňová kontrola ukončená dňom doručenia protokolu. Inak povedané, ak sa daňový subjekt počas daňovej kontroly vyjadril a žiadal to uviesť v protokole, potom protokol obsahuje už aj prvú písomnú oponentúru (prvá obhajoba). …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.