Zmena formy podnikania – z fyzickej osoby na právnickú osobu (s.r.o.)

Zmena formy podnikania – z fyzickej osoby na právnickú osobu (s.r.o.)
Mám živnosť na seba ako fyzickú osobu (FO) ale chcem zmeniť právnu formu podnikania na právnickú osobu (PO), a to spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). Aké sú najvýznamnejšie právne, účtovné a daňové súvislosti takejto zmeny formy podnikania ?
A. Právne súvislosti zmeny formy podnikania
A.1) Úvodné informácie
V praxi býva rôzny dôvod na zmenu právnej formy podnikania z fyzickej osoby na právnickú osobu. Najvýznamnejším dôvodom je otázka ručenia za záväzky; fyzická osoba má tzv. nedeliteľnú právnu subjektivitu, preto ručí za všetky svoje záväzky (aj z podnikania) celým svojím osobným majetkom, teda nielen obchodným majetkom ale aj neobchodným súkromným majetkom, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.