Nepriama novela dane z príjmov 2018 cez zákon o investičnej pomoci

Obsah
1.46 strany
Národná rada SR schválila zákon č.57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. apríla 2018. Súčasťou tohto zákona je aj nepriama novela zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Nosnou témou tejto novely je úľava na dani pre príjemcov regionálnej investičnej pomoci; v praxi je potrebné používať úplné znenie, ktoré nájdete aj na AUTORA.sk s porovnaním zmien: http://www.autora.sk/zz/2003/595/ kde si môžete prepínať aj verzie podľa účinnosti (ak chcete čítať novú verziu úplného znenia v čase vydania tohoto článku, prepnite sa do časovej verzii od 01.04.2015).

  • Daňovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí regionálnej investičnej pomoci si môže uplatniť nárok na úľavu na dani z príjmov,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.