Fyzická osoba a preukázanie výdavkov podľa zákona o dani z príjmov.

Obsah
3.76 strany
Zákon o dani z príjmov umožňuje fyzickým osobám s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti postupovať pri preukazovaní výdavkov iným spôsobom, ako je vedenie účtovníctva. Ide o uplatnenie výdavkov percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona a o daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona.

Aké možnosti a povinnosti so sebou prinášajú tieto “daňové” postupy?
Uplatnenie výdavkov percentom z príjmov § 6 ods. 10
Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 60% z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti najviac do výšky 20 000 eur. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

4

4.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní