Zmeny v Zákonníku práce od 01.05.2018 prinášajú aj novelizáciu zákona o dani z príjmov

Obsah
1.3 strany
Národná rada SR schválila novelu zákona č.311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. mája 2018. Súčasťou tohto zákona je aj nepriama novela zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov . Nosnou témou tejto novely je daňový režim 13. a 14. platu; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona o dani z príjmov, na AUTORA.sk máte novelu aj s porovnaním zmien: http://www.autora.sk/zz/2003/595/ (ak chcete čítať novelizované paragrafy uvedené v článku v čase vydania tohoto článku, prepnite sa do časovej verzii od 01.04.2015, pretože odkazy sa zobrazujú vždy v aktuálnom znení).

  • Ako mzda sa posudzuje aj peňažné plnenie,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.