Náklady súvisiace s obstaraním zásob – ako účtovať?

Ako účtovať náklady súvisiace s obstaraním zásob materiálu (napr. poplatky, clo, prepravné) pri nákupe viacerých druhov materiálu vyfakturovaného jednou faktúrou. Ako účtovať prepravné materiálu, ktoré je vyfakturované nasledujúci mesiac po mesačnej závierke, a materiál pri obdržaní faktúry za prepravu je už spotrebovaný.

V podvojnom účtovníctve pre podnikateľov odporúčame všetky náklady súvisiace s obstaraním materiálu účtovať na samostatný analytický účet k účtu 112.A – Materiál na sklade a z tohto účtu odúčtovať pomernou časťou k úbytku (vyskladneniu) materiálu, ktorý je zachytený na inom analytickom účte v obstarávacej cene bez nákladov súvisiacich s obstaraním. Pri výpočte koeficientu na určenie pomernej časti nákladov súvisiacich s obstaraním zásob odporúčame počas roka priebežne používať kumulatívne obraty príslušných analytických účtov. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.