Rizikové pohľadávky znehodnotené časom – účtovanie a zdaňovanie

V praxi sa stáva, že podnik má rizikovú pohľadávku znehodnotenú časom, teda takú, ktorá nebola zaplatená v lehote splatnosti a je dôvodná pochybnosť o jej zaplatení v budúcnosti. Ako sa dá takáto riziková pohľadávka premietnuť do zníženia základu dane, či už prechodne alebo definitívne ?

Podnikanie vo všeobecnosti v sebe nesie prvok rizika, a znehodnotená pohľadávka patrí k typickým prípadom podnikateľského neúspechu. Na zmiernení tohto neúspechu sa štát daňovo podieľa tým, že vo vybraných prípadoch uznáva rizikovú pohľadávku ako daňový náklad cez – daňovú opravnú položku, daňový odpis a daňovo uznanú stratu z predaja pohľadávky. Rýchly rámcový prehľad tejto problematiky poskytuje nižšie uvedená tabuľka, lebo ide o zložitú a štruktúrovanú tému, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.